Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

  • Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

«Детальний план території для будівництва трьох лагун закритого типу (гноєсховищ) на території ПрАТ «Племсервіс» за межами смт. Градизьк Кременчуцького району  Полтавської області».

В звіті СЕО проведена оцінка впливу проекту детального плану території на складові довкілля (вплив на атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору і фауну), а також на стан здоров’я та добробут населення (небезпека для здоров’я населення, соціально-економічні наслідки, поводження з відходами, транспорт, розвиток інфраструктури, естетичні характеристики території, використання ландшафтів для рекреаційних цілей тощо).

Мета розробки детального плану – визначення можливості будівництва трьох лагун закритого типу (гноєсховищ)  на території ПрАТ «Племсервіс» по вул. Київська, 89 в смт. Градизьк Кременчуцького району Полтавської області, уточнення параметрів забудови території та окремих земельних ділянок в межах населеного пункту, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами, визначення містобудівних умов та обмежень відповідно до Генерального плану смт Градизьк, Плану зонування території смт Градизьк, з урахуванням державних і регіональних інтересів.

На даній земельній ділянці пропонується будівництво трьох лагун закритого типу (гноєсховищ) для вдосконалення технологічного процесу по вирощуванню свиней.

Проектом передбачається влаштування котлованів для органічного добрива  для полів ПрАТ «Племсервіс» по вул. Київська, 89 в смт. Градизьк  Кременчуцького району Полтавської області для утилізації відходів тваринництва (екскрементів, сечовини, гною) з подальшою переробкою в органічні добрива, а саме влаштування трьох лагун №1, 2, 3 та площадки під сепаратор.

З існуючих свинарних корпусів №1-3 та №4 (перспектива) згідно проектних рішень,  відходи тваринництва по поліетиленовим  трубопроводам діаметрами 250мм   будуть зливатися в існуючі жижезбірники,  після чого через проектуємий сепаратор SP 600 HD, який передбачається влаштувати на бетонній площадці, через трубопроводи будуть перекачуватись до лагун №1-3, де будуть відстоюватись для отримання органічного добрива. Для перемішування добрива в лагунах занурені спеціальні насоси. Після органічного процесу спецавтотранспортом добриво буде розвозитися на поля ПрАТ «Племсервіс» для покращення врожаю.

  • Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Градизька селищна рада.
  • Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури громадського обговорення – 29.08.2023 року; строк громадського обговорення – до  29.09.2023 року;

дата подання Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки ДДП   «Детальний план території для будівництва трьох лагун закритого типу (гноєсховищ) на території  ПрАТ «Племсервіс» за межами смт. Градизьк Кременчуцького району  Полтавської області»

– 20.02.2023 року;

б) способи участі громадськості – надання письмових зауважень і пропозицій;

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань – громадськими слуханнями щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту детального плану території 03.10.2023 року;

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією – відділ земельних відносин, архітектури та містобудування виконавчого комітету Градизької селищної ради, смт. Градизьк, вул. Київська, 51 та на офіційному веб-сайті Градизької територіальної громади (https://gradizka-rada.gov.ua) в розділі «Публічна інформація»

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій – виконавчий комітет Градизької селищної ради, адреса 39071, Полтавська обл., Кременчуцький район, смт. Градизьк, вул. Київська,51; e-mail: gradizskrada@meta.ua; строк подання зауважень і пропозицій – до   29.09.2023  року;

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

– офіційний веб-сайт Градизької територіальної громади (https://gradizka-rada.gov.ua ) в розділі «Публічна інформація»;

– офіційний веб-сайт департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації  https://eko.adm-pl.gov.ua /;

– офіційний веб-сайт департаменту охорони здоров’я  Полтавської обласної військової адміністрації  http://uoz.gov.ua/.

  • необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування – немає необхідності.

 

Зауваження та пропозиції до проекту державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку мають право подавати:

-повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект державного планування та звіт про стратегічну екологічну оцінку;

-юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект державного планування та звіт про стратегічну екологічну оцінку;

-власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено відповідний проект державного планування та звіт про стратегічну екологічну оцінку, та на суміжних з нею територіях;

-представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

-народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Детальний план території для будівництва трьох лагун закритого типу

Звіт про стратегічну екологічну оцінку

 

25.08.2023р.