Інформація від Глобинського відділення Державної податкової служби України

З 1 вересня 2021 року розпочинається одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів, які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори.

 

Впродовж року українці матимуть змогу подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки й збори до 1 січня 2021 року.

 

Скористатися одноразовим добровільним декларуванням можуть:

 

*фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи;

*фізичні особи, які не є резидентами, але які були резидентами на дату отримання об’єктів декларування чи на дату отримання доходів, користуючись з яких були отримані об’єкти декларування.

 

Як виглядає одноразова добровільна декларація?

 

Вона містить загальні відомості про платника збору, валютні цінності, об’єкти нерухомості та земельні ділянки, транспортні засоби та інше рухоме майно, паї та частки у майні юридичних осіб, корпоративні права та майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, якими декларант володіє.

 

У такій декларації не потрібно зазначати інформацію про джерела походження задекларованих активів.

 

В кінці форми декларант має відбити загальну суму задекларованих активів та загальну суму одноразового збору, сплаченого з них.

 

Сплата податків

Збір розраховується декларантом самостійно — з вартості належних йому активів з урахуванням ставок збору, що визначені підрозділом 9-4 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу (Особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб).

 

Так, з задекларованих активів громадянину доведеться сплатити збір:

 

5% щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що містяться (зареєстровані) в нашій країні;

9% щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що містяться за кордоном;

2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.

Ознайомитися зі ставками детально можна на сайті Державної податкової служби. Також там розміщено інструкції щодо того, до яких активів не застосовуються нарахування та сплата збору.

 

Акцентуємо: У разі несплати або сплати в неповному обсязі суми збору декларація вважається неподаною та на декларанта не поширюються державні гарантії та звільнення від відповідальності.

 

Міністерство фінансів України наказом від 2 серпня 2021 року затвердило форму одноразової (спеціальної) добровільної декларації та порядок її подання.

 

Як подати одноразову добровільну декларацію?

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування буде відбуватися шляхом подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації до ДПС через приватну частину е-кабінету у розділі «Одноразова (спеціальна) добровільна декларація.

 

Нагадаємо, Закон України щодо податкової амністії Верховна Рада України ухвалила 15 червня 2021 року.