Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування «Внесення змін до Генерального плану та Плану зонування території сіл Погреби та Канівщина Погребівської сільської ради Кременчуцького району

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування «Внесення змін до Генерального плану та Плану зонування території сіл Погреби та Канівщина Погребівської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області (в частині зміни функціонального призначення територій та зміни планувальних обмежень в північній, північно-східній частині населеного пункту с. Погреби)» та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

1) Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту: «Внесення змін до Генерального плану та Плану зонування території сіл Погреби та Канівщина Погребівської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області (в частині зміни функціонального призначення територій та зміни планувальних обмежень в північній, північно-східній частині населеного пункту с. Погреби)».

Проект розроблений відповідно до Рішення 6 (позачергової) сесії 8 скликання Градизької селищної ради від 15.04.2021р. «Про внесення змін до Генерального плану сіл Погреби та Канівщина Погребівської сільської ради Глобинського району Полтавської області та Плану зонування території сіл Погреби, Канівщина Глобинського району Полтавської області в частині зміни функціонального призначення територій та зміни планувальних обмежень в північній, північно-східній частині населеного пункту с. Погреби». Генеральний план є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначений для обгрунтування планування та забудови та іншого використання території населеного пункту. Проектом внесення змін до Генерального плану та Плану зонування території передбачено: 1) виведення з експлуатації звалища в с.Погреби, відповідно до Комплексної програми поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області на 2017 – 2021 роки; 2) рекультивація порушених та деградованих внаслідок стихійного розвитку сміттєзвалища земель та подальше їх раціональне містобудівне освоєння; 3) зміна функціонального призначення території в північній, північно-східній частині населеного пункту; 4) зміна планувальних обмежень в північній, північно-східній частині населеного пункту, та приведення їх до нормативних; 6) вдосконалення проїздів, об’єктів інженерної інфраструктури поряд та на території проектування; 7) визначення територій зелених насаджень спеціального призначення, в межах санітарно-захисних зон.

Внесення змін в частині зміни функціонального призначення територій та зміни планувальних обмежень в північній, північно-східній частині населеного пункту с. Погреби, викликане необхідністю раціонального використання територій громади, покращення екологічного стану навколишнього середовища, залучення додаткових надходжень до бюджету, підтримки інвесторів, збільшення кількості робочих місць на території громади, а також обгрунтоване вимогами «Національної стратегії управління відходами до 2023», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 820-р, «Національного плану управління відходами до 2030 року», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року № 117-р.

2) орган, що приймає рішення про затвердження документа державного планування: Градизька селищна рада.

3) передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: дата подання Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки і оприлюднення її шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Градизької селищної ради, електронний ресурс, адреса посилання: https://gradizka-rada.gov.ua (в розділі Новини) – 30.04.2021 року; Дата подання Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування «Внесення змін до Генерального плану та Плану зонування території сіл Погреби та Канівщина Погребівської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області (в частині зміни функціонального призначення територій та зміни планувальних обмежень в північній, північно-східній частині населеного пункту с. Погреби)» та Звіту про стратегічну екологічну оцінку та розміщення на офіційному веб-сайті Градизької селищної ради, електронний ресурс, адреса посилання: https://gradizka-rada.gov.ua (в розділі Новини) – 07.05.2021року. Публікація повідомлення в газеті «Наша громада» та в газеті «Полтавський вісник». Строк громадського обговорення Звіту про стратегічну екологічну оцінку становить 30 днів з дня оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті Градизької селищної ради.

б) способи участі громадськості – надання письмових зауважень і пропозицій;

в) проведення громадських слухань не заплановано;

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування – Градизька селищна рада: 39071, Полтавська обл., смт. Градизьк, вул.Київська, 51.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції – Градизька селищна рада: 39071, Полтавська обл., смт. Градизьк, вул.Київська, 51. Строки подання зауважень і пропозицій – до 07.06.2021.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Градизька селищна рада: Полтавська обл., смт. Градизьк, вул.Київська, 51; Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації (www.eko.adm-pl.gov.ua).

4) необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування – немає необхідності.

Том 1
(натисніть для перегляду в PDF)

Том 2
(натисніть для перегляду в PDF)

Том 3
(натисніть для перегляду в PDF)