Інформація про оприлюднення проекту регуляторного акта Градизької селищної ради на 2020р.

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту – проекту рішення сесії
Градизької селищної ради Глобинського району Полтавської області
«Про встановлення ставок та пільг із сплати
земельного податку на 2020 рік»:
PDF

Аналіз регуляторного впливу:
PDF

Додатки 1, 2 до аналізу регуляторного впливу:
PDF

Додаток 3 до аналізу регуляторного впливу:
PDF

Проект рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік:
PDF

Ставки земельного податку (дод.1 до рішення про встановлення ставок та пільг із сплати
земельного податку на 2020 рік):
PDF

Перелік пільг для фізичних та юридичих осіб (дод.2 до рішення про встановлення ставок та пільг із сплати
земельного податку на 2020 рік):
PDF

Положення про порядок нарахування та сплати земельного податку юридичними та фізичними особами,
як складової податку на майно на 2020 рік (дод.3 до рішення про встановлення ставок та пільг із сплати
земельного податку на 2020 рік):
PDF