Інформація від Головного управління ДПС у Полтавській області

Інформація від Головного управління ДПС у Полтавській області  щодо списання без подання заяви платником податків податкового боргу (у тому числі штрафних санкцій і пені) платника податків, сукупний розмір якого за усіма податками і зборами не перевищує 3060 грн (включно), що обліковувався станом на 1 листопада 2020 року та залишився несплаченим/непогашеним станом на дату списання такого боргу.
(натисніть для ознайомлення)